ΑΡΘΡΑ & Projects,  Αρχείο Εκδηλώσεων

Storytelling and Politics. 4th International Conference in Creative Writing.

Storytelling as a tool for political discourse.
Η εφαρμογή του σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
Ανάλυση της έννοιας του storyteller.
Ποιά η σύνδεση της πολιτικής με τη δημιουργική γραφή;
Πως το storytelling μπορεί να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο στον πολιτικό λόγο. Χρησιμοποιώ μια προσωπική εμπειρία ώστε να κεντρίσω το ενδιαφέρον του κοινού μου.
Πως μπορώ όμως να φτιάξω μια ιστορία με αληθοφάνεια στον προφορικό λόγο.
Η δημιουργική γραφή και η σύνδεσή της με το δημόσιο προφορικό λόγο. Πως από το αφηγηματικό επίπεδο οδηγούμαστε στο επικοινωνιακό, βασιζόμενοι στην ανάλυση της Hannah Arendt και του Joseph Campbell.
Η σύνδεση του storytelling με τη ρητορική και πως ο άνθρωπος είναι διαμορφωμένος για να γίνει ένας δεινός storyteller.
Από τους Πελοποννησιακούς πολέμους στο storytelling(αναφορά στο έργο του Donald Kagan ) Ο διαχωρισμός της απλής αφήγησης από το storytelling.

(Απόσπασμα εισήγησης της Βασιλικής Στρώλη στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής που διεξήχθη στη Φλώρινα από τις 12-15 Σεπτεμβρίου 2019 )
Ευτυχής που συμμετείχα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *