ΑΡΘΡΑ & Projects

PROJECT: RISE YOUR PEN Creative Writing & Human Rights

Can’t talk right now…

Mία από τις δράσεις
“Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε όσους έχουν γεννηθεί πριν τον Ιούνιο (οι “πρώτοι”) και σε όσους έχουν γεννηθεί μετά (οι “δεύτεροι”). Οι δύο ομάδες απομακρύνονται η μία από την άλλη, ώστε να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερη δυνατή επαφή μεταξύ τους. Οι “δεύτεροι” απαγορεύεται να μιλούν καθ’όλη τη διάρκεια της άσκησης. Οι συντονιστές τους δίνουν μια ιστορία. Οι “πρώτοι” μπορούν να μιλήσουν κανονικά. Οι συντονιστές τους δίνουν την ίδια ιστορία, με κενά. Κάθε φορά, ένας αντιπρόσωπος των “πρώτων” συναντιέται με έναν αντιπρόσωπο των δεύτερων, σε διαφορετικό χώρο από την υπόλοιπη ομάδα. Στόχος των δύο ομάδων είναι να συμπληρωθεί η ιστορία των “πρώτων” χωρίς κανείς απ’ τους “δεύτερους” να μιλήσει. Μόλις συμπληρωθεί η ιστορία, η αρχική συνθήκη παύει να ισχύει, οι δύο ομάδες γίνονται πάλι μία και είναι όλοι ελεύθεροι να μιλήσουν”.
Κωνσταντίνος Καραΐσκος

Αποτέλεσμα; – In my shoes
Τα παιδιά συνειδητοποιούν πόσο δύσκολο είναι να επικοινωνήσεις με έναν άνθρωπο που έχετε διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές αντιλήψεις και μάλιστα να πρέπει να συνεργαστείς μαζί του, να γίνεται ομάδα. Ακόμη πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο που δεν μιλά να επικοινωνήσει με κάποιον που μιλά αλλά και το ανάποδο. Στην πορεία όμως αντιλαμβάνονται πόσο ίδιοι είναι και αναπτύσουν κοινούς κώδικες επικοινωνίας. Μέσα σε λίγα λεπτά είχαμε τόσο διαφορετικούς ανθρώπους με τόσα κοινά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *