Βιβλία

“Ρίζες”

Έργα των μαθητών του εργαστηρίου  “Φιλαναγνωσία”  2018-2019
Το παρόν βιβλίο είναι αποτέλεσμα ενός project, που στηρίχθηκε στο γνωστό  πείραμα του Seattle, όπου τα παιδιά συναντούν ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, που ζουν σε γηροκομείο και συνομιλούν μαζί τους.   Στέκονται, ακούν και καταγράφουν τις ιστορίες τους.   Στόχος ήταν, τα παιδιά, να μάθουν από το παρελθόν, να το σέβονται και να το φυλάσσουν μέσα τους. Να συγκινηθούν, να γνωρίσουν ένα κόσμο μέσα από ατέλειωτες διηγήσεις.  Κάθε στοιχείο που κατέγραψαν, τους έδωσε το έναυσμα να δημιουργήσουν ένα ποίημα, ένα παραμύθι ή μια ιστορία με  πολλά στοιχεία μυθοπλασίας, καμιά φορά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *